Poprzednie Biegi Mikołajów
Bieg Mikołajów 2017

Oświadczenia

Drukuj
Kategoria: Bieg Mikołajów
Utworzono: 05 listopad 2015

Każdy uczestnik biegu głównego zobowiązany jest do złożenia w Biurze Zawodów oświadczenia.

Za osoby, które ukończyły w dniu biegu 16 lat, ale nie są jeszcze pełnoletnie oświadczenia składają rodzice/opiekunowie.

Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego może upoważnić do jego odbioru inną osobę. UWAGA! nie zwalnia to z obowiązku złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.