Bieg Zielonych Sznurowadeł 2018
Poprzednie Biegi Zielonych Sznurowadeł

Oświadczenia

Kategoria: Bieg Zielonych Sznurowadeł
Utworzono: 04 styczeń 2017 Odsłony: 2015

Każdy uczestnik biegu głównego zobowiązany jest do złożenia w Biurze Zawodów oświadczenia.

Za osoby, które ukończyły w dniu biegu 16 lat, ale nie są jeszcze pełnoletnie oświadczenia składają rodzice/opiekunowie.

Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego może upoważnić do jego odbioru inną osobę. UWAGA! nie zwalnia to z obowiązku złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.