Bieg Sznurowadeł
Poprzednie biegi

Oświadczenia

Drukuj
Kategoria: Jesienne bieganie
Utworzono: 22 wrzesień 2015

Każdy uczestnik biegu głównego zobowiązany jest do złożenia w Biurze Zawodów oświadczenia.

Za osoby, które ukończyły w dniu biegu 16 lat, ale nie są jeszcze pełnoletnie oświadczenia składają rodzice/opiekunowie.

Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego może upoważnić do jego odbioru inną osobę. UWAGA! nie zwalnia to z obowiązku złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.